Verzuimbeheer

Als ondernemer met personeel krijgt u er hoe dan ook mee te maken: ziekteverzuim. GJ Verzuim begeleidt organisaties én werknemers bij ziekteverzuim en dit tegen gunstige tarieven. Weten wat GJ Verzuim voor u kan betekenen klik op onderstaande link.

Lees meer

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek.

Lees meer

Keuringen

Voor bepaalde beroepen is een medische keuring verplicht. Denk hierbij aan beroepen als: brandweerman, taxichauffeur, beroepsduiker of als iemand gaat werken op een booreiland.

Lees meer

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Kan het werk schade opleveren voor de gezondheid van werknemers of brengt het gevaren met zich mee? De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen.

Lees meer

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het is goed om de gezondheid en vitaliteit van de medewerker regelmatig te laten onderzoeken. Het werkvermogen, de eventuele gezondheidsrisico’s en de leefstijl worden met het preventief medisch onderzoek in kaart gebracht.

Lees meer